20201128 2020. 11. 28.

A Szent Szellem héberül fordítható: a szentség Szellemének vagy szent dolgok Szellemének is. A szentség egyrészt azt jelenti, hogy valakit vagy valamit elkülönítettek, odaszántak Istennek. Másrészt ebben a transzcendens folyamatban az Úr, erkölcsi tartalmat hozhat létre. A zsidó levélben olvashatjuk Krisztusról: „Egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket…”. Ez az igazság teljességet jelöl, azaz bűnbocsánatot, gyógyulást és gondviselést is jelent. Ebből indulunk ki. De a mondat második felére is hangsúlyt tegyünk. Azok részére válhat ez teljességgé bármikor, akik a megszentelődés folyamatában járnak, illetve erre törekednek. Abban a folyamatban, amely a megtéréssel kezdődik, a megszentelődéssel egyre inkább kiábrázolódhat bennünk az isteni természet.