20200527

Tóth Lajos – Konfliktuskezelés a királyságban (Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején.) 2020. 05. 27.

Az egyház úgy lett tervezve, hogy pont úgy működjön, ahogyan Isten is a királyságában. A királyságot három oldalról is éri behatás: sötétség erői, profán személyek, Istenkereső keresztények. Soha nem volt úgy tervezve, hogy ne a királyság által működjön az életed. Soha. Istentől a mennyei királyságból születtél és teremtettél bizonyos célokra, amelyeket csak Isten képességeivel tudsz elvégezni. Minden, ami a királyságban jelen van, az a mi örökségünk is. Az összes szellemi dolog Istenünktől szívünkön, szellemünkön keresztül jön létre bennünk. Fogadd el és építsd ki a helyes krisztusi imázst magadról és nemsokára ez az isteni részed meg fog jelenni hétköznapjaidban és győzelemre fog segíteni harcaidban. Isten kész téged tovább vinni, sokkal messzebb, mint a te természetes elméd gondolja. Itt az ideje annak, hogy a Krisztus Teste ne úgy nézzen ki, mint akit elvetettek, hanem mint akit örökössé tettek.

 

20200520

Az ébredések első generációjához tartozó hívők még radikális megtérést éltek át. Ezért az első helyre Isten országának keresése került és Isten segítségére hagyatkozás. A Jelenések könyvében lévő közösségek felé Jézus Krisztus kifejezte, hogy ne elégedjenek meg az egyházi eredményeikkel, hanem vegyenek részt az Istennel való közösség újragondolásában, újjáépítésében és az azzal kapcsolatos nehézségeket vállalják fel. Ma az Istennel való mély megismerés alapú közösségteremtés a legfontosabb rendeltetése a keresztényeknek. A jövőben azok az egyházak fognak megújulni, amelyekben a karizmatikus ajándékok működése mellett, a testvéri közösség kiterjesztésén túl, az Isten valóságos megismerésére nagyon nagy hangsúlyt helyeznek. A megújulások második hullámában jelenlevő keresztények szellemi fejlődésében gyakran nagyobb hangsúlyt kapott az egzisztencia teremtése és sokadik helyre szorult az Isten rajongó szeretetéből való engedelmes szolgálat fenntartása.

2020.05.20.

 

 

20200513Amikor megszülettél, testedet szüleidtől kaptad, de szellemedet nem. Azért születtünk újjá, hogy megismerjük és szeressük Atyánkat. Isten szellemünket újjászülte, hogy közösséget tudjunk létrehozni Ő vele. Amikor hitről beszélünk, tudjuk, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Viszont a hit szellemi komponensek nélkül nem fog egyensúlyban működni, sőt ekkor elveszíthetjük a látó képességünket is. A megigazultságunk és a kegyelem Isten természete bennünk. De képesség arra is, hogy Isten az Atya előtt megálljunk, és szoros közösséget építsünk ki. Sokan nem tudnak kimozdulni hitben – nem azért, mert nem próbálják meghallani az Igét – hanem azért, mert nincs helyén életükbe a hit szerepe. Péter apostol rámutat arra, hogy hét platformot kell építenünk a hitük számára. Akkor váltunk igazzá, amikor kegyelmet nyertünk, de sem a megigazultság, sem a kegyelem nem lesz hatással belső emberünkre, ha nem tesszük cselekedeteinket egyensúlyba Istennel való közösség által.

 

 

 

20200506

 2020. 05. 06.

Ahogy tanulmányozzuk az Írásokat, Szent Szellem elfogja kezdeni, egy alap lerakását szívünkben, amelyet az ördög nem tud megrendíteni. Amikor Jézus azt mondta, olyan Istennek Országa, mint egy elvetett mag, akkor világossá tette, hogy a mag nélkül nemfog Isten munkája hatással lenni életünkben. Sokan ismerik ezeket a verseket a Szentírásból, de nem ismerték fel, hogy ez magában foglalja a hatalmat a belső életünkön keresztül életünk megváltoztatására is. Ahhoz, hogy elsődlegessé tegyük Isten Országának eredményességét, át kell törnünk az elrelytett dolgokon. Fel kell fednünk az igazságot, amit Isten ki akar jelenteni nekünk szaván keresztül. Csak olyan szellemi helyekre mehetünk, amekkora kijelentést befogadunk. Ha bevesszük és elkezdünk cselekedni ez alapján, látni fogjuk a mag hatásának működését saját életünkben. Visszatérünk az eredeti életvitelre, életminőségre, életmódra.

 

 

20200502

 2020. 05.02.

Az Isten kormányzása arról szól, hogy elhozd Isten tervét saját és mások életére nézve. A szellemi életben való növekedés nem szólhat csak arról, hogy egy önző haszon legyen, vagy „jól érzem magam” klubot hozzunk létre. Az Isten Királyságának a növekedéséről van szó, amely az egész életünket mennyei perspektívába állítja. Isten Országa, azaz Királysága a plántálás, vetés és öntözés szellemi egymásrautaltságának felépítése. Azt aratod, amit vetsz. Isten mindent vissza tud állítani a vele való együttműködés érdekében, amennyiben aszerint cselekszünk, ahogyan Isten előre megtervezte. Ez egy egyetemesen elfogadott törvény, amely az élete minden területén működni szeretne. Ha van magod, lehetséges lesz az aratásod. Úgy gondolom, ez egy olyan törvény, amelyet mindenki olvasott a Szentírásban, de mégsem egy olyan törvény, amelyet mindenki követ is. Nagyon sok ember megpróbál csúsztatni ebben a rendszerben. Megpróbálják ezt megkerülni, és olyan – a valóságtól elrugaszkodott – gondolataik vannak, amelyek nem fognak működni. De a lehetetlen, hogy ez a törvény ne működjön, hisz Isten beszéde mozgatja. Minden szellemi ígéret vagy ösztönzés, ami le van írva a Szentírásban, vagy ki van mondva egy mag. Azonban amikor ez el van vetve a szívben, csak akkor fogja meg teremni vagy eredményezni, amit Isten mondott. Ha a helyes útmutatást követjük Isten Királyságában, akkor a „magunk” eredményeket fog létrehozni életünkben. A szívünk és az életünk egy kert. Isten úgy tervezte, hogy az Ő Igemagja, már újjászületéskor benne legyen a mi szívünkben.

 

 

1. oldal / 98