Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 27.

kegyelemmel megkoronazottak006

Az atya úgy ad kegyelmet amint természetének megfelel, ezért szabad urakká és királyi nemzetséggé tette fiait (1Pt 2,9; Jel 1,6). Isten által eltervezett személyiségünk valódi és szabad uralmát adja. Kegyelme behozott bennünket az üdvösségünkbe (gr.szodzo), hogy rendkívüli életet élhessünk. Az üdvösség tartalmazza az élet minden területére vonatkozó bűnbocsánatot, igazságosságot, gyógyulást, áldást, stb. A kegyelem transzformáló erő arra, hogy Krisztust utánozzuk. Ő kiüresítette magát, hogy kegyelemre és bölcsességre legyen szüksége a szellemi felnövekedéséhez ill. végcélba jutásához.„Növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel és az Istennek kegyelme vala ő rajta.” Luk 2:40; „Mert kegyelemből tartattatok meg (gr.szodzo), hit által.„ Ef 2:8.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. július 4.

kegyelemmel megkoronazottak007

A kegyelmi ajándékaid benned vannak, megbánhatatlanok, zseniálisak. A tanítás első része arra a kérdésre ad betekintést: Isten irgalmát miért nem tapasztaljuk meg sokszor nehézségeinkben, majd József mintáját nézzük meg. József ott volt a testvérei között és álmai lettek. Ezeket az álmokat ma látásnak nevezzük. A látás valami, amit Isten mutat meg nekünk, de természetes szinten nem jelent meg. Az ellenség viszont nem akarja, hogy a képességeid kiemelkedjenek. József szenvedve, zsidóként, rabszolgaként és „O” lehetőséggel került Potifár birodalmába, majd elkezdett felvirágozni minden. Józsefnél a börtön is prosperált!

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. július 25.

kegyelemmel megkoronazottak008

Nekünk nem szabad kevesebbet kívánnunk, mint amelyet Isten kegyelme akar adni. Ha hiszed, ha el tudod hinni, minden lehetséges annak, aki hisz! Nem engedjük, hogy bennünket megzavarjanak a világot érő eljövendő megrázkódtatások vagy akár a testvérek gáncsai. Ha nem illeszkedünk a kegyelem által plántált isteni „lehetőségeinkhez”, akkor lelkünk régi programja feláll bennünk romlásunkra. A tiszta (hb.tamim) szív-lélek-gén által elménk összhangba kerül a kegyelem üzenetével és megindul szellemi fejlődésünk. Ekkor létrejön egy folyamatos kegyelmi áradás, ami új irányt szab életünknek.„De Noé kegyelmet talált az Úr előtt.” 1Móz 6:8 „De Józseffel volt az Úr, kiterjesztette rá az ő kegyelmességét és kedvessé tette őt a tömlöctartó előtt.” 1Móz 39:21.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 1.

kegyelemmel megkoronazottak009

Hitünk célja, hogy Urunkkal való kapcsolatunk a barátságig jusson el. Ha van is kapcsolatunk Istennel, általában felszínes marad vagy "haszonélvezetben" ki is merülnek. A felállítható mennyei barátság egyik alappillére: nem én használok másokat vagy Istent, hanem odaadom magam akaratának. Isten saját Fiát áldozta fel azért, hogy vonzáskörébe kerüljünk csodatévő kegyelméhez. Ha helyreáll énképünk, akkor érettek leszünk mennyei színvonalú intuitív életre. Ekkor elindul az a folyamat, amely a belátás eredményét és a Szent Szellem céljait eredményezi bennünk. Képességünk lesz megítélni dolgokat és annak végkifejletét előre meglátni. Ez több, mint amihez hozzáférhetsz, vagy amit átalakíthatsz küszködéseiddel.

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. augusztus 8.

kegyelemmel megkoronazottak010

Ha a kegyelem mindösszesen a bűnök bocsánatát adná, miért kellett Jézusnak kegyelemre támaszkodnia. Isten kegyelemezett és ígéretet tett Ábrahámnak, majd megígérte ua. nekünk is. Az írígység ellenére Isten kegyelemmel determinálta és pozícionálta József sorsát is, hogy „életen át” segítségére legyen a pátriárkáknak. József fenntartotta a megfelelő hozzáállást Isten kegyelmi képességei felé. Mennyben nem készült részünkre meghátrálási terv, mert a kegyelemből való ígéret mindig értünk működik. Isten azt akarja, hogy olyan messzire menj, amilyen messze csak tudsz, olyan sokra vigyed, amire Isten eltervezte.

 

 

1. rész

2. rész