20190622

 Aratás gyülekezete 2019. 06.22.

Kegyelemnek és igazságszolgáltatásnak olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még soha nem tapasztalt. Joel próféciája szerint NAGY és JELENTŐS dolgok lettek félretéve az egyháznak. (Joel.2:22) Talán van az életedben olyan dolog, amiben változást vársz, várod, hogy megtapasztalj egy kedveltségi időszakot. Isten figyel a hitedre, vagy úgy is mondhatnám, Isten hite benned figyel téged. Szent Szellem mindig beléd akar tenni egy valóság elemet. Célja, hogy megnyilvánuljon belül, majd kívül. A cselekedeteidet meghatározza a benned lévő isteni ígéretek. Ha elkezdesz igényt tartani ezekre a mennyei ígéretekre, akkor szükséged lesz Isten kegyelmére és igazságszolgáltatására. A kudarcainknak és frusztráltságunknak az ideje elmúlik, amikor megengedjük a kegyelem kártalanítását az egyházban. Az Úr ítélete, kormányzása úgy van megtervezve, hogy megvédjen Téged és családodat. Ahogy előre haladsz a királyságban, örökséged átvételében és Isten által adott megbízás teljesítésében, Istenünk Veled lesz és igazságot szolgáltat. Minden olyan rendszer vagy ördögi hadsereg, amely megpróbálja megzavarni ezt, Istennel kezd harcba. Te vagy Isten kedveltje, ami azt jelenti, hogy már nem lehet bántani, megalázni, támadni, zaklatni vagy megölni idő előtt. Istennel lévő személyes kapcsolatunk záloga ennek, különösen akkor, amikor aktívan előmozdítjuk az Ő királyságát. Minden, ami a királyságból jön, az a Te hitednek megfelelően érkezik hozzád. 

 

 

 

20190627Aratás gyülekezete 2019.06.29.

Amikor Isten a következő szintugrásra képzi szellemedet, azt fogod tapasztalni, hogy bár ha képzett és tanult lettél, de nem tudsz megújulni a megigazulás adta hitről hitre való életmód nélkül. Ha nem látogat meg a Szent Szellem személyes életvezetést adva, akkor nem éled Isten gyermekének mindent lenyűgöző életét. A megigazult ember élete és lelke tele van gyönyörrel és békével, mert szabadnak született, és valóban szabad is. Ez nem külső tényezőtől függ. Vajon érted-e, mit jelent Isten gyermekének szabadsága? Vagy még mindig a törvény szolgaságában élsz, félsz a büntetéstől, félsz, hogy visszaküldenek a pusztába? Ha az utóbbi eset áll fenn, akkor nem értetted meg kijelentés útján a Szellem ígéretének üzenetét, különben tudnád, hogy ilyen nem lehetséges. Isten Szelleme a megigazultakkal akar lakni, és kiváltságnak tekintjük ezt, hogy Ő közöttünk lehet. A megigazultság gyermeke tudja, hogy természeted és életmódod olyan lesz, mint az indulásod, ezért szeretettel kérlek, vigyázz, hogy helyesen indulj el a megigazultság ösvényén. Aki azon fáradozik, hogy a maga erejéből győzzön, nincs tudatában rabszolgavoltának. Lehet, dicsekszik is, hogy szabadnak született, mégis egész életét szolgaságban tölti. Sohasem tudja meg, mit jelent a szabadság, mit jelent az elégedettség, mit jelent az Istenben való gyönyörködés. Csodálkozik, amikor az igaz emberek „a hit teljes bizonyosságáról” beszélnek. Úgy ítéli meg, hogy talán elbizakodottak. Alig van ideje levegőt venni az „isteni ostorcsapások” között. Eddig is sokat tett már, de még sokkal többet kell tennie; sokat szenvedett, de még sokkal többet kell szenvednie. Sohasem tapasztalta meg „a nyugalmat, ami Isten népére vár”, mert lelke rabságban marad. Isten nem vonja vissza kegyelmét, ha már egyszer megadta, mert „Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok"

 

 

 

20190706Aratás gyülekezete 2019.07.06.

Kedveltség rendje egy kijelölt időszak, ami prófétai módon megszabott idő. Visszafordíthatatlan szövetségben élünk. Célja, hogy Isten népe életében megtörténjenek rendszeresen az üdvösség ígéretei. Amire koncentrálsz az irányíthat, viszont amire nem figyelsz, arra megkeményedhet szíved. Isten kívánja az újszövetségben, hogy elfogadva belépj a különleges kedveltség időszakába. Pál apostol szilárdan hitte, hogy egy „új kedveltség” egy „új időszak” született meg. Az üdvösség napjának hívja. Üdvösségünk (megváltás érdemei) által beléptünk egy olyan időszakba, ami már előre el lett tervezve. Ma az un. „több, mint elég” kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még talán soha nem tapasztalt meg. A növekedés és kiteljesedés időszaka ez az egyház részére. Első lépés ehhez ragadd meg ezt, és kezdd el elképzelni és elvárni, hogy ettől a perctől kezdve e korszak ígéreteire koncentrálsz, így mennyei segítségek fognak körülvenni téged. Több csalódás, akadályoztatás és hátráltatás megszűnik. Mit is kell várnod? A kedveltségnek fordított szó jelentése: kiemelten támogatni, segíteni, gondoskodni, előnyben részesíteni, könnyebbé tenni, kiemelve lenni. Egyszerűen képzeld el, amint Isten megjelenik, különleges bánásmódban részesít, leegyszerűsíti az életedet.

Kedveltség rendje egy kijelölt időszak, ami prófétai módon megszabott idő. Visszafordíthatatlan szövetségben élünk. Célja, hogy Isten népe életében megtörténjenek rendszeresen az üdvösség ígéretei. Amire koncentrálsz az irányíthat, viszont amire nem figyelsz, arra megkeményedhet szíved. Isten kívánja az újszövetségben, hogy elfogadva belépj a különleges kedveltség időszakába. Pál apostol szilárdan hitte, hogy egy „új kedveltség” egy „új időszak” született meg. Az üdvösség napjának hívja. Üdvösségünk (megváltás érdemei) által beléptünk egy olyan időszakba, ami már előre el lett tervezve. Ma az un. „több, mint elég” kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még talán soha nem tapasztalt meg. A növekedés és kiteljesedés időszaka ez az egyház részére. Első lépés ehhez ragadd meg ezt, és kezdd el elképzelni és elvárni, hogy ettől a perctől kezdve e korszak ígéreteire koncentrálsz, így mennyei segítségek fognak körülvenni téged. Több csalódás, akadályoztatás és hátráltatás megszűnik. Mit is kell várnod? A kedveltségnek fordított szó jelentése: kiemelten támogatni, segíteni, gondoskodni, előnyben részesíteni, könnyebbé tenni, kiemelve lenni. Egyszerűen képzeld el, amint Isten megjelenik, különleges bánásmódban részesít, leegyszerűsíti az életedet.

 

 

 

20190713Aratás gyülekezete 2019.07.13.

A megigazultság azt jelenti, hogy megállhatunk Istennél bűntudat, szégyen, kárhoztatás méltatlanság kisebbrendűség érzés nélkül. Amíg valaki nem igazul meg, vagy nem tudja, hogy megigazult és kormányozhatja spirituálisan is életét az ellenség játszadozhat vele. Ahhoz, hogy domináljunk ezen a földön, úgy kell látnunk magunkat, ahogy Isten lát minket. Ha te vétkezel, van egy szószólód, Aki – ha te megvallod – hűséges, hogy megbocsássa, és megtisztítson minden hamisságból. Valaki azt mondhatja: „Te feljogosítod az embereket a vétkezésre.” Az a helyzet, hogy nincs szükségünk engedélyre… anélkül is vétkezünk. Ha az embereknek nincs ismeretük Ádám küldetésének, nem jutnak el bizonyos kedveltségi szintre, amiket Isten előre tervezett. És Isten természete sose tudja birtokba venni őket. Jóllehet jogilag Isten igazságai, de nem hozzák létre szellemi oldalról környezetükbe Isten bírói igazságosságát. Kegyelem isteni hatás a szívre, ami tükröződik az életben. Isten felhatalmazása, ami képessé tesz minket arra, hogy felül emelkedjünk a természetes képességeinken. Amikor alsóbbrendű elveink vannak, alsóbbrendű eredményeket nyerünk. Ilyenkor sötétség elvei erőseknek tűnnek, pedig ki kellene fosztanunk. A kegyelem általi igazságszolgáltatás: Prófétai időszak. Egyszer a sátán országának munkája miatt történik, másrészt, hogy Isten „jó-kedves-tökéletes” akarata jöjjön le népe részére. Ekkor Isten népének visszaadatik a látás. Kegyelme megnyilvánul, hogy ne áldozati szerepbe éljen és szégyen takarójával a megigazult ember. Nem Isten végső ítélete ez Istennek, hanem egy elv és egy jogszolgáltatás. x0. Összhangban van az új és jobb szövetséggel és Isten igazságos rendszerében történik. Isten igazság iránti szeretetének megnyilvánulása

 

 

 

 Aratás gyülekezete 2019.07.20.

20190720Isten a földet és a föld feletti uralmat az emberiségnek bérbe adta. A kerten kívül már küszködnek és harcolnak a bűn általi megromlott ember természetének gonoszságával, emberi morál gonoszságával és a gonosz oldallal. Ha túllépsz a „vallási teljesítmény-zónádon”, a bensődben feltámad valami. Ez egy korlát, amit a vallási rendszer programozott be. Az ördög azért tette ezt, hogy a csirkeólban tartson. Te nem csirke vagy, hanem sas! Semmi keresni valód nincs a csirkeólban! Itt az ideje repülni! Itt az ideje kijönni arról a helyről! Miért? Hogy ne légy kontrol alatt tartva. Amikor Isten bírói segítségéről alkotott kép helytelen, akkor helytelen a koncepciónk, helytelen az irány, helytelen a hit, helytelenek az eredmények. Isten az igazságosságával kihív a rejtettségből, félelemből, bizonytalanságból, beszűkült látásmódból, abból a biztonságos helyből, amelyet elhívásoddal rendeltetéseddel ellentétesen építettél. Bíznod kell Benne, hogy mindig a kisebbről a nagyobbra, többre visz. Elvisz a a pusztaságba, ami a személyes kísértésed és egyben fejlesztésed helye. Isten terve, hogy frissítse hitedet próbádban a kivezető látás által. A küzdelem az Úrral való együtt-járásban az, hogy az Ő tempóját az ember meg tudja tartani.