20200725 2020. 07.25. Aratás

Nagyon sokszor azt gondoljuk magunkról, hogy mi nagyon szenvedélyes istenkeresők vagyunk. Vágyunk Istenre, miközben az igazság az, hogy már belefáradtunk abba, nem történik nagyobb isteni megmozdulás, de még korántsem vagyunk annyira éhesek és szomjasak, hogy az Ő személyét megtaláljuk. Sok esetben ez nem éhség, csak egy lefojtott düh az egyház és a magunk állapota felé.

Az éhség kialakulásáért, mi magunk vagyunk a felelősek. A Szellemi éhség és szomjúság képes mindent félretenni, hogy időzzön egy „titkos helyen” Istennel. Az isteni éhség nélkül nincs megelégedettsége a léleknek. Az emberi lélek tele van Isten nélkül hiábavalóságokkal, amelyek elfoglalják az isteni éhség helyét. Az éhség kialakulásáért növekedéséért, mi magunk felelősek vagyunk. Ha akarjuk, éhesek lehetünk. Isten iránti mély radikális éhség nem tud kialakulni, ha valakinek megromlott a viszonya az igazsággal. Beszélünk a megbotránkozás szellemi tartalmáról is. Jézus szerint ezekben az időszakokban a nyomások, szorongattatások között sokan meg fognak meg fognak benne botránkozni (gr. bűnre csábít, bűnbe ejt), mert nincsenek meggyökerezve az igébe vetett hitben, illetve sokaknak törik meg a hite az egyházban látott bűnök fájdalmai miatt.

 

 

 

202007182020.07.18.

Általában minden keresztény cselekedet (pl. egyházi szolgálatok) eltorzulhat, ha elszakad szellemi céljától vagy tartalmától. Mindig tartsuk számon magunk előtt azt, hogy az az egyház, amelyik bármit (pl. üdvösség, kegyelem, elhívás stb.) képes megtenni Jézus Krisztus helyett, el is fog venni mindent. Ez a vallás módszere. Azt mondom, hogy ez a paradigma kifosztotta Isten fiait. Tehát ennek az eredményeként mostanra a keresztények mentálisan inaktívak lettek. Mert nem működhetsz szellemben olyan struktúrával, ami nem az Isten királyságának igazságossága. Természetesen van létjogosultsága az Istentől létrehívott gyülekezetnek, minden szentnek szolgálati területükön lévő munkálkodásaival. Az egyház nem általánosan csak kereszténység, hanem keresztényekből áll, akiket Jézus Krisztus köt össze és letették életüket Isten egyházáért is. Ez Krisztus testén belül történik a megfelelő bibliai feltételekkel.

 

 

 

 202007112020. 07. 11.

Jézus Krisztus megtalált bennünket, hogy visszaadja mindazt, ami a mennyben részünkre elérhető. Isten a tőle jövő éhségünk (vonzás) által egy titkot fedett fel nekünk: minden, amit Istennel megélünk, az az Ő belsejéből származik. Minket az Ő képére teremtett, úgyhogy amit kegyelméből teszünk az a bensőnkből (belső emberből) jön létre. Amikor egy hívő szenvedélyesen Istenkereső, az a szellemi állapotát is tükrözi. Mindig gyümölcs alapján ismered meg a fát vagy a gyökeret. Spirituális szenvedélyünk a szellemi érzékenységünket állítja be. Több láthatatlan korlát van bennünk a megtérésünk után is. Ezek a korlátok határt szabnak bennünk. Az utolsó napok kulcsa az, hogy teljes szellemi buzgósággal szánjuk oda magunkat az egyház szolgálatára gyávaság nélkül. Lásd laodíceai (gr.nép ítél) egyház.

 

 

2020.07.05

20200705Nagyot tévedünk, amikor az Ap.csel.-ben történt események eredményességét a Joel próféta beteljesedésének egyes részeihez kötjük. Jézus Krisztus megváltásának és a Szent Szellem elküldéséhez szükséges volt az engesztelés vér általi bemutatása a Mennyben. Amikor megjelent a főpapunk vérrel a Szent helyen, eldőlt Istennél, legálissá vált a papi művelet. Így nyerte meg az Atyának szent örökségét és a Szellem kitöltésének jogát, ígéreteit. A közbenjárása a Mennyben történik, melynek záloga a Szent szellem munkája bennünk. Amennyire tiszteljük és értékeljük a megváltás erőfeszítéseit, annyira tudatosul bennünk a Szent Szellem szerepe életünkben. Amikor figyelembe veszi a szívem azt, amit Isten tett értem, akkor a Szent Szellem elkezd működni a személyiségemben. Amire nyitott a szívem az engesztelés javaiban, abban fogok tudni hinni! A megváltott ember nem éhezik valami elérhetetlen vagy nem valóságos után!  Örökségünk a Főpapunk miatt változatlan visszamenőleg is, el nem múló, garanciális, megszakíthatatlan!

 

20200627 2020. 06. 27. Aratás

Az új.sz.-i szabályszerű élet záloga a Szent Szellem személyes vezetése. Ez spirituális éhség által jön létre. Amire nem vagy nyitott, abban nem is bízol. A mindentudó Szellem tud és akar segíteni belső emberünk, külső segítségek és a lelkiismeretünk által. Milyen szomorú az, amikor valaki beszél, s nincs aki hallja, figyeljen rá. Az egyház arra megy, amerre vezetve van a Szent Szellemtől. Ha nem halljuk meg aktuálisan, mit mond a Szent Szellem, akkor rossz irányba fogunk haladni. Nincs más irányadó, csak Ő. Amennyire hallod a Szellem egyház felé való korrekcióját, annyira növekszel. Ez Krisztus és az Egyház titka. Amikor megtanulod értékelni, hogy az Isten Szelleme benned él és vezet, akkor Szellem által vezetett életet élsz majd. Tanulj meg Isten jelzésére figyelni, mielőtt bármilyen döntést hozol. Zákeus megakarta nézni Jézus szolgálatát. Valószínűleg elege lett a korrupt életéből és Kajafásék által irányított vallásból. A szellemének éhsége vezette a megfelelő helyre. A helyre. Ott Jézus Krisztus észre is vette és Zákeust saját otthonába hívta. Ennek egyik célja az volt, hogy meglássa Zákeus, mi van a szívében. És ezek hamis imázsok voltak. Senkinek sem fognak nyilvánvalóvá válni a torz iimázsok, amíg bizonyos kapcsolódásba nem kerülünk Jézus Krisztussal. Zákeus visszakapta a helyes identitását Urunktól és kilépett bűnös életviteléből.

 

2020. 06. 20. Aratás

20200620Azt hiszem, azok a keresztények változtak meg az egyháztörténelemben, akik az egyház vagy önmaguk állapota reményvesztettség olyan szintjére vitte, hogy már csak Isten személyét kezdték keresni. Ekkor segíthet igazából Isten, mert Ők változni akarnak, de jó irányultság felé. A másik ok, ami miatt szomjúságukat Isten meghallgatja az a hitetlenség és a meggyőzhetetlenség bűnéből való elfordulás. Ekkor azzal a hozzáállással jönnek Istenhez, hogy „most ezt el fogom fogadni és hinni”.  Végül pedig azt gondolom, amikor az evangélium ígéretei leplezettek, akkor azok előtt leplezett, akik el akarják rejteni szívüket Isten előtt. Itt az idő Isten házának az Istenkeresésük újjáépítésére. Isten tovább szeretné vinni az Ő népét a következő generációért, amelynek érdekében felhasználja a szomjas istenkeresőket. Akik valódi követőkké válnak és tökéletesen akarják követni Isten céljait, terveit. Ők azok, akik hitükben kémek, mint Józsué és Káleb. Kitartanak a mennyei látás következtében akkor is, amikor nem látják Isten hatalmas teremtő és mindenható kezét működni a földön.

 

202006132016. 06. 13. A vallás ellenszere Isten személyes jelenlétének (kenetének) megőrzése. Szinte minden keresztény gyülekezetben, ha azonosítanánk az első számú problémát, az a mélystruktúrás vallási trauma lenne, amelyet Isten jelenlétének hiánya hozott létre. Ez a „jelenlét közöny” lett alapja életünk szinte majdnem minden problémájának. Tegyük hozzá Isten jelenlétének hatása pozitív traumát okozhat. Ugyanis az életünkben szétfeszíti az én határokat és egzisztenciálisan újrafogalmazza létünk értelmét. Ezt nem egyszerű feldolgozni. Az Isten jelenlétének szomjúságában jelentkező szellemi lét egyik alapvető jellemzője az érzékelés és a tuda­tosság. A bennünk lévő szellemünk, ha megismert lett, akkor önmaga és Isten számára jelentőséggel bíró létet hoz létre. Isten személynek megragadása közvetlen isme­retet jelent, ami nem más, mint Isten jelenlétének befolyása szellemünk számára. A kenetről és jellemzőiről azt az igazságot, amelyet korábban nem láttun,k fel kell tudnunk dolgozni. abban is, hogy igazakként szembeszálljunk az Anti-kenettel (Antikrisztussal).

 

2020060622020.06.06.

Valódi isteni buzgalom vagy szomjúság mindig Jézus Krisztushoz vezet elsősorban és nem szellemi élményekbe vagy elképzelt spirituális vágyak felé. Minden szellemi vágynak célja a láthatatlan Istennel való találkozás. Mivel az újszövetségben élünk, ezért a Szent Szellem szolgálatában állunk. Nem lehet újszövetségben élni Szent Szellem behatásai nélkül. A Biblia előtérbe állítja azt, hogy Isten az élők Istene, tehát a vele való közösség előfeltétele az örök életre való újjászületés. Az újjászületés utáni szellemi életet nem csak az emberi természet megújítását kell érteni, hanem olyan változást, amely az ember belső (has tájékén) lényegét érinti. A keresztény életekben sajnos nagyon gyakran egy un. vallási neurózis van jelen, amely az isteni élet helyett örömtelenség, keserű irigység és frusztráció fémjelez. Ennek előidézője az evangélium céljának hamis értelmezése, hamis buzgalom és spirituális célok. Isten Igéje az új szellemesünket nevezi belső embernek, amely alá van vetve a szomjúság általi fejlődésnek. A szellem nem csupán az ember isteni egzisztenciáját biztosítja, hanem olyan belső kút is, amelyen keresztül a láthatatlan Isten természete érintkezik az emberrel. A Szent Szellem belső munkája utáni vágyunk döntően meghatározza szellemi-lelki magatartásunkat, később identitásunkat, sőt a transzcendenshez való viszonyunkat is.

 

20200606

2020. 06. 06.

Ez egy bátorító üzenet, amelynek apropóját egy felvillanó szellemi látás adta. Az izraelita kémeknek bizonyítékaik voltak az Ígéret földjéről: gránátalma, füge, szőlő-fürtök, amelyeket 2 ember cipelt a vállán. Pont úgy volt, ahogy Isten leírta. Mégis az önképük és az ígéretekről alkotott képük különbözött attól, ahogy Isten látta őket. A belső gondolkodásuk továbbra is ellentétes Isten beszédével. Isten népe a pusztában, azon tanakodott, hogy jobb volt nekik az egyiptomi szolgaságban. Isten egyházában lévő minden tagnak kiáltania kell Istenhez, hogy megszabaduljon egyrészt a bűneiből, függőségeiből, kötelékeiből, lelki sérüléseiből, hogy tovább tudjon menni egészen addig, amíg Isten Királyságának hatékony aktív szolgálója nem lesz. Más időszámítás kezdődik most a korszakunkban, itt az ideje a helyreállásnak! Nem az a jó kém, aki vizsgál, kutat, hanem aki be is megy arra a földe és haza is hozza, azaz beviszi a Krisztus Testébe. Sokszor csak kémlelünk, kutatunk (elteológizálgatunk) és még sincs jó riportunk, mert összehasonlítjuk a jelent a jövővel és az ígéretekkel, majd olyanok leszünk, mint a tíz kém. Egész életünkben tanulmányozzuk a szellemi dolgokat ahelyett, hogy elfogadnánk végre.

20200527 2020. 05. 27.

Az egyház úgy lett tervezve, hogy pont úgy működjön, ahogyan Isten is a királyságában. A királyságot három oldalról is éri behatás: sötétség erői, profán személyek, Istenkereső keresztények. Soha nem volt úgy tervezve, hogy ne a királyság által működjön az életed. Soha. Istentől a mennyei királyságból születtél és teremtettél bizonyos célokra, amelyeket csak Isten képességeivel tudsz elvégezni. Minden, ami a királyságban jelen van, az a mi örökségünk is. Az összes szellemi dolog Istenünktől szívünkön, szellemünkön keresztül jön létre bennünk. Fogadd el és építsd ki a helyes krisztusi imázst magadról és nemsokára ez az isteni részed meg fog jelenni hétköznapjaidban és győzelemre fog segíteni harcaidban. Isten kész téged tovább vinni, sokkal messzebb, mint a te természetes elméd gondolja. Itt az ideje annak, hogy a Krisztus Teste ne úgy nézzen ki, mint akit elvetettek, hanem mint akit örökössé tettek.

 

1. oldal / 39