Aratás gyülekezete 2019.08.010.

20180810

Az utolsó idők végén nem egyszerűen sötét lesz, hanem nagyon sötét. Ez azt jelenti, hogy ahol egy kis varázslás és megtévesztés volt, ott sok lesz. Az ellenség minden csodát előhúz. János apostol levelében prófétál arról, hogy a sátán bevezeti az egész föld lakosságát integrált imádkozásba és imádatba. Krisztus nem hagyta abba az imádkozását szolgálata közben sem. Nemesedett. Hitedet úgy élesíted, ha használod imádkozásod általa. Ahogy imában működsz, kifejleszthetsz egy érzékenységet a láthatatlan királyság felé! Atyánk motivál a közösségében és keresi a mély, közvetlen, személyes kapcsolat velünk. Azt akarja, hogy szívből és színjáték nélkül beszélgessünk Vele. Barátként. Isten Szellem, ezért nem értelmedhez szól, hanem szellemedhez. Intellektus által nem lehet soha felfogni Istent. Ha az értelem vezeti a hívőt, becsapva lesz. Ekkor folyton visszanézel a múlt hibáira, hordozod szégyenedet, bűntudatodat és a kisebbrendűség érzés le fogja rombolni a hitedet. A hit nem mindig mondja meg, hol, mikor vagy hogyan történik a változás életedbe, de azt megmondja, merre menjél. Dávid pásztorfiúból lett király. Nemesedett. Hite elvezette egy helyre Góliát által, ahol elkészítette a következő isteni életszínvonalát. Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a hegyen áldozza fel Izsákot, Ábrahám tudta szellemében lesz segítsége. Nos, nem Ábrahámnak kellet gondoskodnia a kosról. Ábrahám elindult, nem tudta fejbe hova megy, de szelleme igen. Mivel Ábrahám, mert fejlődni a bizalomban Isten felé, ezért őt barátjának nevezte Isten. Nemesedett.

 

 

 

Aratás gyülekezete 2019.08.04.

20190804

Azért vesztettél annyi csatát, mert többet erőlködsz és küszködsz, mint amennyit imával megharcolsz. Imádkozásunkban a hit segít Bennünket abban, hogy elfogadjuk mindazt, amiről Isten előre gondoskodott kegyelme által. Amikor imádkozunk, előnyünkbe lépünk be, mert előnyt képvisel a kegyelem számunkra. Ezért minden új szellemi fordulat alapja lelkünkben és szellemünkben a hit általi ima. Nem imamennyiségről beszélünk, hanem hídépítésről Isten és szívünk között. Ima egy engedély szívünknek, hogy csatlakozzon Istenhez és engedély Istennek is, hogy belépjen sorsunkba. Ha nem vágod le a múltadat ima által, harcaidban veszteni fogsz. Az ima nélkül múltadba maradsz. Régi identitásod azon dolgozik, hogy ne haladj előre és gyengítve legyél hitedben. A helytelen ima okai lehetnek: rossz önértékelés, ó.sz.-i ima minták, szív zárt, szív rossz úton halad, Istenre tesszük csak a felelősséget, nincs emberi kezdeményezés, következetlen az Istenkeresésünk. Amikor Isten bírói segítségéről alkotott kép helytelen, akkor helytelen az irányunk, hitünk alkalmazása és sajnos az imáink. Nem kapja meg így a szív a Szent Szellem segítségét. Imáinkban munkát kell fektetni abba, hogy Ő Kedvezett (kegyelmezett) azzal Nekünk. Isten nem kijavította életedet, hanem újjászült új emberé. Meg kell tanulni az identitásod kegyelmi ajándékát elfogadni a kegyelmi trón előtt. Új emberré lettél nem javított emberré. Új gyökér lett a szellemed, amely Istennel van összekapcsolva és érintkezve (1 radar). A hit kezdi el, de a kegyelem végezte ezt el.

 

 Aratás gyülekezete 2019.07.20.

20190720Isten a földet és a föld feletti uralmat az emberiségnek bérbe adta. A kerten kívül már küszködnek és harcolnak a bűn általi megromlott ember természetének gonoszságával, emberi morál gonoszságával és a gonosz oldallal. Ha túllépsz a „vallási teljesítmény-zónádon”, a bensődben feltámad valami. Ez egy korlát, amit a vallási rendszer programozott be. Az ördög azért tette ezt, hogy a csirkeólban tartson. Te nem csirke vagy, hanem sas! Semmi keresni valód nincs a csirkeólban! Itt az ideje repülni! Itt az ideje kijönni arról a helyről! Miért? Hogy ne légy kontrol alatt tartva. Amikor Isten bírói segítségéről alkotott kép helytelen, akkor helytelen a koncepciónk, helytelen az irány, helytelen a hit, helytelenek az eredmények. Isten az igazságosságával kihív a rejtettségből, félelemből, bizonytalanságból, beszűkült látásmódból, abból a biztonságos helyből, amelyet elhívásoddal rendeltetéseddel ellentétesen építettél. Bíznod kell Benne, hogy mindig a kisebbről a nagyobbra, többre visz. Elvisz a a pusztaságba, ami a személyes kísértésed és egyben fejlesztésed helye. Isten terve, hogy frissítse hitedet próbádban a kivezető látás által. A küzdelem az Úrral való együtt-járásban az, hogy az Ő tempóját az ember meg tudja tartani.

 

20190713Aratás gyülekezete 2019.07.13.

A megigazultság azt jelenti, hogy megállhatunk Istennél bűntudat, szégyen, kárhoztatás méltatlanság kisebbrendűség érzés nélkül. Amíg valaki nem igazul meg, vagy nem tudja, hogy megigazult és kormányozhatja spirituálisan is életét az ellenség játszadozhat vele. Ahhoz, hogy domináljunk ezen a földön, úgy kell látnunk magunkat, ahogy Isten lát minket. Ha te vétkezel, van egy szószólód, Aki – ha te megvallod – hűséges, hogy megbocsássa, és megtisztítson minden hamisságból. Valaki azt mondhatja: „Te feljogosítod az embereket a vétkezésre.” Az a helyzet, hogy nincs szükségünk engedélyre… anélkül is vétkezünk. Ha az embereknek nincs ismeretük Ádám küldetésének, nem jutnak el bizonyos kedveltségi szintre, amiket Isten előre tervezett. És Isten természete sose tudja birtokba venni őket. Jóllehet jogilag Isten igazságai, de nem hozzák létre szellemi oldalról környezetükbe Isten bírói igazságosságát. Kegyelem isteni hatás a szívre, ami tükröződik az életben. Isten felhatalmazása, ami képessé tesz minket arra, hogy felül emelkedjünk a természetes képességeinken. Amikor alsóbbrendű elveink vannak, alsóbbrendű eredményeket nyerünk. Ilyenkor sötétség elvei erőseknek tűnnek, pedig ki kellene fosztanunk. A kegyelem általi igazságszolgáltatás: Prófétai időszak. Egyszer a sátán országának munkája miatt történik, másrészt, hogy Isten „jó-kedves-tökéletes” akarata jöjjön le népe részére. Ekkor Isten népének visszaadatik a látás. Kegyelme megnyilvánul, hogy ne áldozati szerepbe éljen és szégyen takarójával a megigazult ember. Nem Isten végső ítélete ez Istennek, hanem egy elv és egy jogszolgáltatás. x0. Összhangban van az új és jobb szövetséggel és Isten igazságos rendszerében történik. Isten igazság iránti szeretetének megnyilvánulása

 

 

 

20190706Aratás gyülekezete 2019.07.06.

Kedveltség rendje egy kijelölt időszak, ami prófétai módon megszabott idő. Visszafordíthatatlan szövetségben élünk. Célja, hogy Isten népe életében megtörténjenek rendszeresen az üdvösség ígéretei. Amire koncentrálsz az irányíthat, viszont amire nem figyelsz, arra megkeményedhet szíved. Isten kívánja az újszövetségben, hogy elfogadva belépj a különleges kedveltség időszakába. Pál apostol szilárdan hitte, hogy egy „új kedveltség” egy „új időszak” született meg. Az üdvösség napjának hívja. Üdvösségünk (megváltás érdemei) által beléptünk egy olyan időszakba, ami már előre el lett tervezve. Ma az un. „több, mint elég” kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még talán soha nem tapasztalt meg. A növekedés és kiteljesedés időszaka ez az egyház részére. Első lépés ehhez ragadd meg ezt, és kezdd el elképzelni és elvárni, hogy ettől a perctől kezdve e korszak ígéreteire koncentrálsz, így mennyei segítségek fognak körülvenni téged. Több csalódás, akadályoztatás és hátráltatás megszűnik. Mit is kell várnod? A kedveltségnek fordított szó jelentése: kiemelten támogatni, segíteni, gondoskodni, előnyben részesíteni, könnyebbé tenni, kiemelve lenni. Egyszerűen képzeld el, amint Isten megjelenik, különleges bánásmódban részesít, leegyszerűsíti az életedet.

Kedveltség rendje egy kijelölt időszak, ami prófétai módon megszabott idő. Visszafordíthatatlan szövetségben élünk. Célja, hogy Isten népe életében megtörténjenek rendszeresen az üdvösség ígéretei. Amire koncentrálsz az irányíthat, viszont amire nem figyelsz, arra megkeményedhet szíved. Isten kívánja az újszövetségben, hogy elfogadva belépj a különleges kedveltség időszakába. Pál apostol szilárdan hitte, hogy egy „új kedveltség” egy „új időszak” született meg. Az üdvösség napjának hívja. Üdvösségünk (megváltás érdemei) által beléptünk egy olyan időszakba, ami már előre el lett tervezve. Ma az un. „több, mint elég” kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még talán soha nem tapasztalt meg. A növekedés és kiteljesedés időszaka ez az egyház részére. Első lépés ehhez ragadd meg ezt, és kezdd el elképzelni és elvárni, hogy ettől a perctől kezdve e korszak ígéreteire koncentrálsz, így mennyei segítségek fognak körülvenni téged. Több csalódás, akadályoztatás és hátráltatás megszűnik. Mit is kell várnod? A kedveltségnek fordított szó jelentése: kiemelten támogatni, segíteni, gondoskodni, előnyben részesíteni, könnyebbé tenni, kiemelve lenni. Egyszerűen képzeld el, amint Isten megjelenik, különleges bánásmódban részesít, leegyszerűsíti az életedet.

 

 

 

20190627Aratás gyülekezete 2019.06.29.

Amikor Isten a következő szintugrásra képzi szellemedet, azt fogod tapasztalni, hogy bár ha képzett és tanult lettél, de nem tudsz megújulni a megigazulás adta hitről hitre való életmód nélkül. Ha nem látogat meg a Szent Szellem személyes életvezetést adva, akkor nem éled Isten gyermekének mindent lenyűgöző életét. A megigazult ember élete és lelke tele van gyönyörrel és békével, mert szabadnak született, és valóban szabad is. Ez nem külső tényezőtől függ. Vajon érted-e, mit jelent Isten gyermekének szabadsága? Vagy még mindig a törvény szolgaságában élsz, félsz a büntetéstől, félsz, hogy visszaküldenek a pusztába? Ha az utóbbi eset áll fenn, akkor nem értetted meg kijelentés útján a Szellem ígéretének üzenetét, különben tudnád, hogy ilyen nem lehetséges. Isten Szelleme a megigazultakkal akar lakni, és kiváltságnak tekintjük ezt, hogy Ő közöttünk lehet. A megigazultság gyermeke tudja, hogy természeted és életmódod olyan lesz, mint az indulásod, ezért szeretettel kérlek, vigyázz, hogy helyesen indulj el a megigazultság ösvényén. Aki azon fáradozik, hogy a maga erejéből győzzön, nincs tudatában rabszolgavoltának. Lehet, dicsekszik is, hogy szabadnak született, mégis egész életét szolgaságban tölti. Sohasem tudja meg, mit jelent a szabadság, mit jelent az elégedettség, mit jelent az Istenben való gyönyörködés. Csodálkozik, amikor az igaz emberek „a hit teljes bizonyosságáról” beszélnek. Úgy ítéli meg, hogy talán elbizakodottak. Alig van ideje levegőt venni az „isteni ostorcsapások” között. Eddig is sokat tett már, de még sokkal többet kell tennie; sokat szenvedett, de még sokkal többet kell szenvednie. Sohasem tapasztalta meg „a nyugalmat, ami Isten népére vár”, mert lelke rabságban marad. Isten nem vonja vissza kegyelmét, ha már egyszer megadta, mert „Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok"

 

 

 

20190622

 Aratás gyülekezete 2019. 06.22.

Kegyelemnek és igazságszolgáltatásnak olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még soha nem tapasztalt. Joel próféciája szerint NAGY és JELENTŐS dolgok lettek félretéve az egyháznak. (Joel.2:22) Talán van az életedben olyan dolog, amiben változást vársz, várod, hogy megtapasztalj egy kedveltségi időszakot. Isten figyel a hitedre, vagy úgy is mondhatnám, Isten hite benned figyel téged. Szent Szellem mindig beléd akar tenni egy valóság elemet. Célja, hogy megnyilvánuljon belül, majd kívül. A cselekedeteidet meghatározza a benned lévő isteni ígéretek. Ha elkezdesz igényt tartani ezekre a mennyei ígéretekre, akkor szükséged lesz Isten kegyelmére és igazságszolgáltatására. A kudarcainknak és frusztráltságunknak az ideje elmúlik, amikor megengedjük a kegyelem kártalanítását az egyházban. Az Úr ítélete, kormányzása úgy van megtervezve, hogy megvédjen Téged és családodat. Ahogy előre haladsz a királyságban, örökséged átvételében és Isten által adott megbízás teljesítésében, Istenünk Veled lesz és igazságot szolgáltat. Minden olyan rendszer vagy ördögi hadsereg, amely megpróbálja megzavarni ezt, Istennel kezd harcba. Te vagy Isten kedveltje, ami azt jelenti, hogy már nem lehet bántani, megalázni, támadni, zaklatni vagy megölni idő előtt. Istennel lévő személyes kapcsolatunk záloga ennek, különösen akkor, amikor aktívan előmozdítjuk az Ő királyságát. Minden, ami a királyságból jön, az a Te hitednek megfelelően érkezik hozzád. 

 

 

 

20190615

 Aratás gyülekezete 2019. 06.15.

 

Ha nem fejlett az igazságosságod, nem fejlett a hited sem. Egy kihívás előtt állunk: igazságosság determinál vagy az evilág rendszere (babiloni kultúra). Meg kell értened a hit és megigazultság barátságát és munkafolyamatát. A hit megerősíti a királyságban lévő valóságot és túlmegy az intellektuson, teológiai tudáson. A hit „látomással” megterhelt őrállókat hoz létre, miként Habakuknál látjuk a babiloni fogság előtt. A hit teszi ezt. A látomás terhével rendelkező hit emberei egy tiszta jövőképpel rendelkeznek, amely nem csal meg Bennünket. Jövőkép egy panorámakép a bensőnkben. Ez alatt a Szent Szellem általi fotót, videót értjük. Lehet egy új körülmény, új identitás, de túl azon, amit látsz és tapasztalsz fizikailag. Leleplez Isteni szándékokat és gondolatokat hordoz. Bemutatása és megjelenítése Isten tervének, amely csoda, azaz természetfeletti munka. Belelátás (intuíció) gondolatokba, amelyben hinni kell. Ha a hitednek nincs bizonyítéka önmagad előtt, akkor az egy hamisítvány vagy illúzió. Tehát nem elég, ha hitünk van a megigazulás természetének –amely isteni- bizonyságot kell tennie bennünk. Eljött az idő, miszerint természetes szinten nem tudsz életedre vonatkozóan teljes megoldást találni. Az egyház felelőssége alkalmaznia Isten elintézési módját. Ez mindig igazság alapú és hit általi történnek.

 

 

 

201960608

 Aratás gyülekezete 2019. 06.08.

 

Minden hívő a megigazulásában Isten királyi uralmának jelenlegi megjelenési formája. Megigazulásod szellemi tartalmába vetett hit azt jelenti, megtanulsz járni úgy, ahogy Jézus itt a földön, anélkül, hogy tudatában lennél alsóbbrendűségnek. Ekkor hited használatban lesz, ami teljesen megdöbbent téged és a körülötted lévő világot. Az eklézsia történelme mögött Isten királyi uralma áll, annak hatalmával és tekintélyével. Királyság az eklézsia belső valósága, lényege és kormányzásának helye. Működése függ a Szent Szellem ajándékaitól. Szellem ajándékaiban van jelen a látás és álom magyarázata. Megadatott, hogy értsd a királyságot, ha a szellemedhez változtatod az elmédet. Isten megismerése nem választható szét a szemünk világosságától. Csukott szemmel nem láthatod azt, ami átadni készül a királyságból. Amit nem fogadsz el a királyságban, az támadás alá fog kerülni, hogy ellopják magod kompetenciáját.

 

 

 

20190602

 Aratás gyülekezete 2019. 06.01.

Néha a legnagyobb problémánk az, hogy nem tudjuk biztosan, hogyan fognak alakulni a dolgok. Jézus azt kérdezte egyszer, vajon talál hitet a földön? Ha odaszenteled magad Jézus hitére, akkor garanciát vállal Isten részedre. Most tudom, hogy azt mondjátok magatokban, hogy ti tudjátok, hogy kell működtetni hitetek. Azonban, ha rossz dolgok érnek, először még optimista vagy. Ez az optimizmus gyakran inkább naivitás, mert nem tudhatod, hogy mi történhet még. Aztán, egy nagyon nehéz helyen találod magadat. A nehéz hely kereszténységünkben olyan terület, ahol még nem voltál vagy nem számítottál valami rossz dologra. Itt már nem vagy benne annyira biztos, hogy Isten meghallgat. Elbizonytalanodtál abban is, hogyan imádkozz. Miként Jézus a kertben. Sokszor megvan az a szellemi lökés, de most nincs. Ez az a szituáció, amikor szemtől szemben vagy egy folyamattal, és megigazultságod képességei hozzásegítenek az ígéreteid beteljesedéséhez. Néha megvan az ígéret, sőt van hited az ígéretben, hiszed, hogy meg fog történni, de amikor szembe nézel ezzel a folyamattal, - mint Jézus a Getsemáné kertben - minden elhalványulni látszik. Tarts ki a megigazultságodban! Getsemáné megpróbál nem összetörni, hanem győztessé tenni hited igazságossága által. Mert amikor a nyomás megnő, akkor Isten ki akarja hozni belőled hited erejét. Isten nem tudja kihozni úgy a sikereidet életedből, amíg abba nem hagyod, hogy elvárással legyél olyan dolgok felé, amik nem működnek. Nem tudom megmondani, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni, de hited megigazult identitásod miatt célba fog érni.

 

 

 

 

 

1. oldal / 35