20190302

2019. 03. 02. Aratás gyülekezete

 

Keresztény lét lényege a Szent Szellem megismerése, nem csak vezetése eszközként. Ez az eredeti tervhez való visszatérés. Ennek kifejeződése, hogy szeretve vagyunk és ezt el is hittük. Szellemünk tevékenysége révén ismeri meg valójában saját személyiségét az ember. Miközben a kor, amelyben élünk, mind nagyobb teljesítményt követel, egyre többen küzdenek kiégéssel a keresztények között is. Egyházban jelen van egy fokozott külső-belső elvárásnak olyan szintje, amely összeroppantja az embert. A törvénykezés tulajdonképpen nem csak radikális vallási viselkedés, inkább eredményalapú elfogadottság. Ez három lábon áll: mechanikus szellemi élet, teljesítmény alapúság és Isten ismerete nélküli kereszténység. Csapda az, hogy gyakran éppen a Krisztus iránt elkötelezett embereket sújtja. A kegyelem hatását nélkülöző hitéletben legkésőbb ismerik fel azt, hogy kiégtek. A keresztény kiégés szerencsére megelőzhető a Szent Szellem előretudásából, illetve kezelhető állapot, amennyiben tudatosítjuk, hogy létező veszélyként leselkedik ránk, de Isten Szelleme segítséget ad gyógyforrásként.

 

 

 

20190309

2019. 03. 09. Aratás gyülekezete

 

Sokszor nem vagyunk eredményesek a kegyelemben való járásában, mert ’új emberünkben’ megadatott lehetőségeinket nem ismerjük. Megismerés szó, amelyet megvilágítanék a görög „epignosis"-ból származik. Amikor újjászülettünk Isten-ismeret határokkal rendelkezünk. Isten-ismeretétől függnek hitéleti tevékenységeink és annak határai. Isten-ismerete döntő a kegyelmi ajándékok elfogadásában. Minden szellemi vezetés és megvalósítás Istenismeret alapján jön, és intenzív hatással rendelkezik. Szent Szellem ajándékai révén ismerünk. Isten megismerése (Szent Szellem megismerése) mindig befolyásol és átalakít, mert egy konkrét mennyei tapasztalatok egyenlő értékű sorozatát hozza létre bennünk. Isten-ismeret tartalmaz egy visszatérést is az eredeti önmagunkhoz, melyet Isten eltervezett az idő előtt. Nem lehet Istennek megismerésétől független szellemi magánvalóság életünkben.

 

 

 

 

20170317

2019. 03. 17. Aratás gyülekezete

 

Minden mélyülő Isten-ismeret egyedivé tesz bennünket - visszatérünk imázsunkhoz - és személyes egységet hoz az Atyával. A gonosz szellemvilág ezt a folyamatot ismeri, ezért mindent bevet ennek hátráltatására. Jelentéktelenség életérzése egy vírus a szívben, ráismerni még kevés, ki is kell irtani. Amalek története Saul életében ezt is üzeni. Hét nap alatt Saul szellemi elnyomás alá került, hogy szíve kijöjjön a prófétai vezetés alól. Jelentéktelenség ’feelingje’ ráneveli énünket szeretetére. Blokkolja jogosultságunkat, mert megfélemlít. Szellemünk és szívünk tevékenysége révén ismerünk. Egyik legbiztosabb jele, hogy vezetés alatt szeretnénk maradni, ösztönösen késztetést érzünk erre. Istenismeretünktől függ keresztény tevékenységeink s annak határai. A szellemi valóságok vizsgálatát (pl.kegyelem) nem függetleníthetjük ismeretélményünktől. Amikor transzcendens (túlhaladó) kívülálló élményben van része szellemünknek, meghaladjuk tapasztalatainkat, de Isten-ismerete és Isten bennünket való megismerése nélkül nem lesz hosszú távú siker.

 

 

 

 

20190323

2019. 03. 23. Aratás gyülekezete

 Sorsunk a Szent Szellem kormányzása lehet teszt üzem, szívünk feltárása vagy az eljövendő javakból való részesedésünk. Éden kertjében Ádámot és Éva vezetését megtámadta az ellenségük. Egy nyilatkozatot tett, amelyben azt javasolta nekik, hogy nem vezeti sikerre őket az a terv, amelyben élnek és nem teljes az identitásuk sem. Ennek eredményeként kiestek Isten-ismeretéből és vezetéséből. Annak ellenére, hogy bennünk van Isten ereje, ha nem akarunk Isten-ismeretében fejlődni, akkor nem képes aktivizálódni a mennyei végrehajtó erő bennünk. Isten mindig szól hozzánk. Készen áll arra, hogy világos útmutatást adjon nekünk. De még az Ő legrészletesebb utasításai sem fognak jobb emberré tenni bennünket, ha nem vagyunk hajlandóak szívünkkel mélyebben megismerni Istent és hallani őt. A hallás mindig intim kapcsolatot feltételez. Isten-ismeretének előnyei & jutalmai: NÖVEKEDÉSÜNK, KIVÁLTSÁGAINK, ISTENI TERMÉSZETÜNK és KÖVETÉSE A SZELLEMI DOLGOKNAK.

 

 

 

 

20190330

2019. 03. 30. Aratás gyülekezete

 

A szent sátor felépítése megmutatja nekünk az Isten megtapasztalásának különböző szintjeit. A Zsidókhoz írt levél 9-dik fejezetében az első 10 versben viszont nem a teljes szent sátorról olvashatunk, hanem abból ott csak a szentély és a szentek szentje közötti különbséget mutatja be nekünk Isten igéje. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy mi, akik újjászülettünk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy az Úr követésében már bejutottunk a szentélybe, hanem tovább kell mennünk a szentek szentjébe, amely egy mélyebb, bensőségesebb megtapasztalás Istennel. A szentek szentjében történik Isten mélyebb megismerése. A szentek szentjében szól hozzánk Isten, itt éljük át a Szent Szellem vezetését, itt kapjuk meg az ígéreteket és itt értjük meg a sorsunkat is, Isten szemszögéből.