Menekülés Isten jelenlétébe 2. rész A kijelentés meghallása

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. május 3.

14057Különbséget kell tennünk a Szent Szellem jelenléte és az Ő kommunikációja között. A jövőt tekintve minden reformációban vagy feléledésben a Szent Szellem kijelentésénél van a kulcs. Minden korszak igazságára a Szent Szellem vezet el, szellemihez szellemit told. A kijelentés által az azt fogadó szellemi tudatában egy természetfölötti tartalom jön létre. A hit működésének szellemi törvénye esetében a Szentírás szellemi elveinek erejét Isten tekintélye adja. Az értelmezőt pedig a kegyelem által működő hit segíti a jelentés megértésében és annak aktualizálásában. Pál apostolnál láthatjuk azt, hogy az utolsó időkre nézve olyan kijelentéssel rendelkezett, amelyet leleplezés által ismertette meg vele Isten Szelleme.