Isten kedvencei 9. rész Aratás

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12113A hívő emberben az Istenkeresés útján jön létre a kegyelem valóságos profitja. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetben egy nagyon fontos szempontból látjuk Krisztus kegyelmének áldásait. Az ószövetségi szentély szolgálat csak „árnyék”, nem pedig a mostani szolgálat valódi jellegét (pragmáit), lehetőségeit tükröző „kép” volt. Bár rámutat Isten törvényének erejére, és arra is, hogy Isten nem vállal közösséget a bűnnel, ugyanakkor előremutat (képeket közvetít) Krisztus teljesebb és tökéletesebb mennyei szolgálatára. A régi szövetségek is hordoztak kegyelmet, mert az igaz Istenkeresés tartalma kegyelmet hordoz és közvetít. Az újszövetség kijelentésének titka az, hogy Isten már kezdeményezett, létrehozta a szellemi sikereinket, és a hit ehhez kapcsolódik, majd elfogadja mindezt.